Uyarı
 

Site Kullanım Şartları


Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerinin yerine geçmek üzere değil, desteklemek üzere tasarlanmıştır. Sitemizde yer alan makaleler eğitim amaçlıdır. Bu ve diğer materyaller; psikoterapi veya başka bir ruh sağlığı tedavisi alternatif değildir. Bu siteden elde edilen bilgiler sadece kişinin kendi bilgisini ve hayat kalitesini arttırması için kullanılabilir.

Bu materyallerin detaylı olarak öğrenilmesi hem profesyonel olarak psikoterapi yapabilmek için hem de herhangi bir ruhsal hastalığın veya sıkıntı yaratan durumun tedavisi için yeterli değildir.

Bu sitede yayınlanan ve sunulan sağlıkla ilgili ya da tıbbi her türlü tavsiye ve bilgi sadece sağlık konusunda eğitimli ve nitelikli profesyonellerce verilir.

Sorularınıza verilen cevaplar tedavi amaçlı olmadığı gibi herhangi bir çevrimiçi sağaltım amacı da taşımamaktadır.

Sorulan sorular, sadece ruh sağlığı uzmanlarınca yanıtlanmaktadır.

Cevaplardan edinilen bilgi ile herhangi bir ruhsal bozukluğun veya sıkıntılı durumun tedavisi mümkün değildir.

İlaç ve doktor ismi bilgileri talep eden sorular yanıtlanamaz.

Kullanılan ilaçlar veya alınan psikoterapiler hakkında yönlendirici olacak cevaplar verilemez. Bu nedenle ilaç kullanımı ile ilgili sorular yanıtlanmayacaktır.

Bu açıklamalara rağmen kişilerin sitede yer alan bilgi içeriğine ve cevaplara dayanarak tedavilerini değiştirmeleri veya aksatmalarından kaynaklanan sonuçlardan merkezimiz sorumlu değildir.


Gizlilik Prensipleri

Bu site, bir sağlık sitesine giren ziyaretçilerin kendi kimlik bilgileri de dahil olmak üzere, tüm bilgi akışında gizlilik ilkesine saygı gösterir.